دستگاه ضدعفونی کننده سطوح، محیط و هوا نوکومیست :

  • ضدعفونی سطوح و محیط وتجهیزات توسط مه خشک (DRY MIST)
  • ضدعفونی همگن وکامل محیط وخلل وفرجی که با روش های مرسوم امکان پذیر نیست.
  • ضدعفونی محیط در حداقل زمان ممکن (100متر مکعب در 6دقیقه) وکمترین میزان مصرف محلول (هر متر مکعب 1 سی سی )
  • قابلیت پوشش فضا تا حجم 1000 متر مکعب
  • سیستم پرتابل وکاربری اسان

 

ویژگی محلول دستگاه :

  • استفاده از محلول کاملا تجزیه پذیروغیرسمی (فاقد فنول وآلدئید)
  • محلول دارای طیف اثر میکروبی بالا با قبلیت از بین بردن انواع میکروارگانیسم ها انواع باکتری ها ( مانند: Tb و… )، قارچ ها ، ویروس ها ( مانند: HIV ، HCV ، HBV ، H1N1 ، کرونا ) ، اسپورها (مانند کلستریدیوم دیفیسل)
  • اثر پذیری کامل برروی بیوفیلم ها
  • فاقد اثر خوردگی